J.M.SIEBER

Do Parlamentu za politické hnutí Řád národa - Vlastenecká unie

Změnit zákon o pronájmu bytů

Současná právní úprava je taková, že v případě družstevních bytů, musí nájemce družstevního bytu, pokud chce dát svůj byt do podnájmu, požádat o souhlas majitele domu. Přestavenstvo bytového družstva pak zváží, zda navrhovaný  podnájemník splňuje standart družstevního domu a udělí nebo neudělí souhlas s podnájmem byu a tak s nastěhováním podnájemníka do domu.

V případě bytu v soukromém vlastnictví takový souhlas ze zákona není potřeba. Majitel bytu může svůj byt pronajmout komukoliv. Pak na Mostecku jsou byty pronajímány cikánům, za které platí nájem sociálka. Takoví nájemníci pak devastují dům a jeho okolí a z některých oblastí se stávají cikánská ghetta.

Jaké navrhuji řešení?

Navrhuji změnu zákona tak, aby nájem bytu byl podmíněný souhlasem statutárního orgánu Společenství vlastníků jednotek, případně aby tento orgán domovní samosprávy měl pravomoc odmítnout udělit souhlas s pronájmem bytu takovému člověku na sociálních dávkách. Takovému, u kterého by bylo riziko, že by přítomnost jeho rodiny v domě způsobila chanovizaci domu a tím k devastovala domovní soužití vlastníků a nájemníků bytů v domě.

 

Čeho chci dosáhnoutZměnit zákon o pronájmu bytů

© 2018 Insion