J.M.SIEBER

Do Parlamentu za politické hnutí Řád národa - Vlastenecká unie

Změnit zákon o prokazování platby nájmu

Současná právní úprava je taková, že v případě pronájmu bytu lidem na sociálních dávkách je požadováno potvrzení vlastníka bytu, že nájemník řádně platí nájem. Pak sociálka nájemníkovi nájem doplácí. Jen pro představu, jen v městě Most jsou doplatky nájmu za rok asi 86 milionů Kč.

Problém je v tom, že jsou tady obchodníci s chudobou, kteří na tomto systému neseriozně vydělávají a ohrožují tak celé domy. Jsou majitelé bytů, kteří svůj byt pronajímají. Nájemce jim řádně platí nájem přes sociálku. Každý čtvrtrok pak majitel bytu nájemníkovi potvrdí formulář sociálky, že je nájem zaplacený. Jenže majitel bytu si zaplacený nájem a zálohové platby za vodu a teplo nechá a nepřevede je na účet Společenství vlastníků jednotek v domě. Tím je okrádán stát a dům se pomalu propadá do platební neschopnosti. Majitel bytu samozřejmě riskuje, že na něj Společenství vlastníků podá žalobu, ale ta se může táhnout roky.


















Jaké navrhuji řešení?

Navrhuji změnu zákona tak, aby potvrzení o platbě nájmu nepotvrzoval majitel bytu, ale potvrzovalo jej Společenství vlastníků jednotek, respektive správce Společenství vlastníků. Tím by se zamezilo zneužívání sociálních doplatků na bydlení a obchodu s chudobou.

 

Čeho chci dosáhnoutZměnit zákon o prokazování platby nájmu

© 2018 Insion